KEZĚREŃ JAPONIJAŃ POĚZIJASTO

Kińgak a jutasy,
Mik setneń,
Kiń istäk čistě
Ojmest a talakali,
Ěŕva sedejs
A jovtaviks rizněma
Kandy sökseń
Vasence varmaś.


Kie jovtasy, meks?
A sodavi tuvtaloś,
Meks sökseń škane apak fatä
Ěŕvant́ lepštäsy
Sedejrizks.


Jovtynk teń, mezeks
Ěś präm mon istä kostija
Sedeeń melävksso?
Paräk, moń sümordomado
Čistě čis čopolgady sökseś?

(Sajgö. «Sökś» ciklasto)


Ěrsi lijasto,
Stuvtozevan mon domka arsemaso –
Dy sundeŕgadoms
Ěś präm marto vetän kortamo,
Kevkstnän mezt́-buti, monś valom pandan…

(Odzava Roan. «Sökseń ciŕkunt» pusmosto)

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *