nuzäla

nuzäla — ленивый, лентяй, медлительный

nuzäldoma — леность, лень
nuzäldoms — баклуши бить, лениться
nuzäldoź — лениво, нерадиво, нехотя
nuzäldycä — лентяй
nuzälgadoms — облениться