торопиться

торопиться — kapšams, ěräskadoms

торопить — kapšavtoms, terdems-kapšavtoms
торопливо — dubor-gabor, ucorso
торопливо кушать — matäms
торопливость — kapšavks
торопыга — dyrnaj, tarnyška
торопящийся — kapšicä