радость

радость — kenärdoma, kenärks, kenärkšnoma, kecämo, meĺs paro, ěŕgedema

радоваться — kenärdoms, kenärkšnoms, kecäms, ěŕvedems, ěŕgedems, ěŕgelems
радостно — kenärdoź, kecäź, ěŕgedeź
радостно биться — kutnoms
радостный — kenärdomań, kecämoń