пусто

пусто — čavo, čavosto

пустой — arazeń, čavo, čamoź
пустой (о человеке) — čaulkaj, čaunza, čubuk, stäkoń lomań
пустомеля — balabajka, čavo čalgamo,
пустослов — čaryčalgamo
пустота — bajguš
пустые слова — čavo val
пустое яйцо — varmaal