гусеница

гусеница — veldarav, ponav suks, jaldarav

гусеница (червяк) — joldarav
гусеница бабочек — piže suks
гусеница майского жука — kerisuks
гусеница моли — kerisuks