болтать

болтать — bakuläkšnoms, bakuläms, baläsams, veterdams, veterdems, galdordoms, keĺ čovsems, labordoms, lavgams, lakštordoms, lapaksams, lepaksams, pletäms, rengems, čangams, šleberdems

болтать вздор — lengedems