за (предлог)

за — veĺde, kis, kisě, tombale, troks, udalov, ějs, ěkška, ěkšs, meĺga за (место) — tombale за (за руку) — veĺde за (что то вдаль) — tombalev за ворота — ort...