koĺnäj

koĺnäj — баловень, неженка

koĺnäga — неженка
koĺnägaj — баловень
koĺnema — баловство
koĺnems — баловаться, хныкать
koĺnems-šoĺnems — игривое журчанье воды
koĺnevks — баловень
koĺnevks-večkeviks — любимый, баловень
koĺnevtems — баловать
koĺnevteź — избалованный
koĺnevticä — балующий
koĺni — капризный
koĺnicä — капризный
koĺnicä-nalksicä — баловень