худенький

худенький — beräkške, beräkškine, čovine

худеть — dökuštomoms
худеть (от тоски) — nuŕgems-kośkems, kośkems-maštoms
худой — beräkadoź, beräń, degeĺ, dökuš, dula, kalado, riza-räza, uśkirej
худощавый — kośke