раздражение

раздражение — azargadoma, aciŕgadoma, mašnetema, mašnetemači, pezěrdema

раздражать — aksungavtoms, kinetstems, kuctäms, mašnevtems, pizäkavtoms
раздражаться — manšetems, pezěrdems, pizäkadoms
раздражаться (многокр) — acirgalems
раздраженно — mašneteź, pizäkadoź, aciŕgadoź
раздражительный — acirgalicä
раздражиться — aciŕgadoms