кожа

кожа — ked́, kiśke

кожа головы — prä kiśke
кожа да кости — kedt́-pakart́
кожа и шерсть — kedt́-ponat
кожа лица — čama ked́
кожаная плеть — nogajlokšo
кожаный — kedeń
кожаный ремень — kšnań karks