качание

качание — lykamo, lükadema, portäema, utäkstoma

качать — lyjnevtems, lükštäems, čaravtoms
качать мёд — ajdäms med́
качаться — lapnoms lukostoms, lutäksnems, lyjnems , lykams, lymbaksnevems, nursevems, nuräms, utäksnems, čiŕkams
качаться (на ветру) — javnoms
качаться на воде — lymbakstnems
качаться слегка (о человеке) — ajmeĺdems
качнуть — lykštädems
качнуть — lükadems, lükštädems, utäkstoms, jolštadems
качнуться — nulk-merems čiŕkavoms