RAŚKEŃ SYRGOZTEMA MORO

Städo, ěrzät, städo, jalgat,
Mastoravaś ějsěnek terdi,
Städo, ěrzät, städo, jalgat,
ĚRZÄŃ MASTOROŚ umok tardi.
Lelät-sazort, patät jalakst,
Lavtovdo lavtovs miń stätano.
Ěś moront́ kis, ěś ojment́ kis
Vejke-vejkeneń ked́ venstäno!

Minek pokštätne umoń škasto
Pačtiź minenek syrneń kelent́.
Son vireń liśmaks žojni sasto,
Ěždi, kecävty ěrzäń melent́.

Kežej puŕginet́ zärokst́ vačkodst́!
Zärokst́ stäkšnost́ kulomań kovolt!
Syń ěrzäń ojmes, sedejs pačkodst́
Dy kadnost́ tozoń čentij tonolt.

Ěrzät! Pandä aštems puĺzädo!
Ureń ucäskant́ miń jortsynek.
Sy škań ěrijneń ansäk städo
Ěrzäń ojmeń tolont́ makssynek.

Sädo, ěrzät, städo, jalgat!
Mastoravaś ějsěnek terdi.
Städo, ěrzät, städo jalgat,
ĚRZÄŃ MASTOROŚ umok tardi.
Lelät-sazort, patät-jalakst,
Lavtovdo-lavtovs
Miń stätano.
Ějdenek kis, sy škanok kis
Vejke-vejkeneń ked́ venstäno!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *