KEPE SEDEJ (Moroń komoro)

Tonet́, R–j


Zäro čit́ dy vet́
Śkamom ěśkelän.
Zäro sökst́, telet́
Tondet́ sümordan.
Kosat ěno ton,
Kosat ěno ton,
Kosat ěno ton,
Kide arsän mon?
Peŕkam pek lamo
Lomantne ěvtit́.
Ansäk večkemam
Pränzo a nevti.
Kosat ěno ton,
Kide arsän mon?
Pingeń kiulos
Vana pačkodiń.
Rizněź-melävtoź
Kedem vačkodiń:
Kosat ěno ton,
Kosat ěno ton,
Kosat ěno ton,
Kide arsän mon?


1989


«Ilä! Ilä!» – vizdeź kortast́ turvatne.
«Palsek! Palsek!» – kecäź toškaś sedeeś…
Karado-karšoń nete arsematneń
Koda šožda veluv molicäks teems!
Vana turvatne toškazevst́: «Ojminem!»
Sedeeś kecämodont́, marävś, solaś…
Kapšaź pultyze škaś Čokšněń teštinent́ –
Veluv molemaś apak fatä kolavś.
«Palsek! Palsek!» – ěnälgadst́ nej turvatne.
«Ilä tue!» – pižneś, avardś sedeeś.
Kodat vejket́ nej arsematne, valtně!
Koda stakat veluv molicäks teems!


1988


Ulevlitä, dugaj, ton roź olgoks,
Pedlej tikšeks rungozot pedävliń.
Kasovlitä sěrej piže kaleks,
Komolävkaks peŕkat tapardavliń.

Ulevlitä, dugaj, keveń pandoks,
Tusto nupońks meštevat lisevliń.
Čačovlit́, večkemam, viŕbulyneks,
Žojni leeks pačkat mon čudevliń.

Ulevlitä, dugaj, lömzör kuroks,
Mon cökovoks lopat pots sovavliń.
Ulevlitä veń meneĺsě kovoks,
Mon teštineks vakssot kirvazevliń.

Pazoś merś čačoms tenek lomaneks:
Tonet́ – cöraks, moneń – ěrzäń avaks.
Vejke keĺsě martot kortatano
Dy… vejke-vejkeń a čaŕkodtäno.


1991


Zärokst́ terävtniń ucäskant́ kundamo,
Zärokst́ terävtniń ěrämom ladämo!
Mazyj cecäso tundoś ějsěń maniĺ.
Meks sökseś sěpej čevgeĺsě kavani?..

Zärdo tonet́, večkemnem, čitne stakaĺt́
Dy rizksěv vetne pevteme kuvakaĺt́,
Venstija, teke vaicäneń, kedem,
Sedeem piĺgalot putyja sědeks, –

Dy ton jutyt́. Odov veĺmeś varštavksot:
Čadyś čudevś, potast́ staka melävksot.
Londadś se sědeś: pek uvticäĺ stalmoś!
Son lamo sěred́kst lej potmaksos kalmaś.

Zärokst́ terävtniń ucäskant́ kundamo,
Zärokst́ terävtniń ěrämom ladämo!
Mazyj cecäso tundoś ějsěń maniĺ.
Meks sökseś sěpej čevgeĺsě kavani?..


1989


Kuvat́ anokstyń: pškadän vana istä,
Kevkst́sa: jovtyk, kov teik ulkoń sörmam?
Moneń marävś: kundasa sonzě pistes,
Son – lovne langso numolkajne sörmav!

Arsiń merems: «Velävtyk sörmam mekev!
Mezeks son tet́? Toń kit́ tago valanä…»
Arsiń maräms: «Moń ormameńksěm teke…
Lovnan sonzě, zärdo ojmem kalanä…»

Kodamo rizks! Zäro stäkoń kememat!
«Pultyja» valoś pštikssě ějsěm kalgaś.
Nejgak čenti se sěred́ksěv ledstnemaś:
Sulika langs kepe sedeem čalgavś…


1989

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *