GUĹKINE

Ěräst́-ajšt́ atät babat kavonest. Uĺnest́ synst kavto ějkakšost: cöryne da tejteŕne. Babaś praś dy kuloś. Kadovst́ ějkakšně avavtomo. Syń čistě merit́ tetästeń: „Tetäj, sajt́ od ava! tetäj, sajt́ od ava!”

Tetäś meri tenst: „Sajan, ějdeń, da melezěnk tuezě”.

— Mejś a tui? Sajt́!

Tetäś sajś od ava. Ěräst́-ajšt́ alamos. Od ava meri tetästeń: „Pečkik cörynet́, karman martot ěrämo, a pečksak — a karman!”

Tetäś kulconyze ninzě, pečkize cörynenzě. Od avaś pidize i ozast́ stoĺ ěkšs jarcamo, a tejteŕnent́ paniź kenkš ugols.

Jarcyt́ syveĺdent́, lovažat́neń jortlit́ kenkš ugols, tejteŕnent́ lanks. Tejteŕś avaŕdi i meze jortyt́ langozonzo lovažat́neń — purny. Koda vese lovažat́ne purnavst́, sülminze ašo pacines i putyńze pizyne präs.

Pizyne präsont́ lovažat́ne teevst́ guĺkineks. Libor meŕneś guĺkineś, livtäś uĺcäv.

Juty uĺcäva uroń mikšnicä. Guĺkineś valkś čiŕke präzonzo i meri tenzě: „Uroń mikšnicä, a uroń mikšnicä! tuka teń ve komoro urot, moro tent́ moran”. Uroń mikšnicäś maksś tenzě komoro urot. Guĺkineś karmaś moramo:

„Guldor- guv- guv- guv! Ěś tetinem pečkimem.
» » » » Od avinem pidimem.
» » » » Präkavtomo sěvimiź.
» » » » Patineń lanks jortlimiź.
» » » » Moń patinem purnymem.
» » » » Ašo pacäs sülmimem.
» » » » Pizyne präs putymem.
» » » » Mon guĺkineks teeviń.”

Moryze moront́ guĺkineś i tago tuś livtämo. Juty karčozonzo salmuksoń mikšnicä. Guĺkineś ozaś čiŕkenzě präs i meri: „Salmuksoń mikšnicä, a salmuksoń mikšnicä! Tuka moneń ve komoro salmukst, moro tent́ moran!”

Salmuksoń mikšnicäś maksś tenzě komoro salmukst. Guĺkineś moryze tenzě seke moront́ i tuś tago livtämo.

Juty karčozonzo medeń mikšnicä. Ozaś guĺkineś čiŕkenzě präs i meri tenzě: „Medeń mkišnicä, a medeń mikšnicä! Tuka moneń ve penč́ med́, moro moran tent́”. Medeń mikšnicäś maksś tenzě med́. Guĺkineś karmaś moramo: „Guldor-guv-guv-guv! Ěś tetinem pečkimem.”

Moravś morozo, tago tuś livtämo. Livtäś mekev kudov. Ozaś kudo kenkš veĺksěs i karmaś moramo:

„Guldor- guv- guv- guv! Ěś tetinem pečkimem.
» » » » Od avinem pidimem.
» » » » Präkavtomo sěvimiź.
» » » » Patineń lanks jortlimiź.
» » » » Moń patinem purnymem.
» » » » Ašo pacäs sülmimem.
» » » » Pizyne präs putymem.
» » » » Mon guĺkineks teeviń.”
Marize moramodo tetäzo. Panžize kenkšent́ i vany verev kurgoń avteź. Guĺkineś kaińze kurgozonzo komoro urot́neń. Tetäś povavś dy kuloś.

Guĺkineś tago karmaś moramo: „Guldor-guv-guv!!.” Marize od avaś. Liś kudykelev, avtize kurgozo i kulconi. Guĺkineś kaińze kurgozonzo komoro salmuksněń. Povavś od avaśkak i kuloś.

Guĺkineś tago karmaś moramo: „Guldor-guv-guv”. Marize patäzo. Liś kudykelev i kulconi. Guĺkineś kaize kurgozonzo med́ penčent́, a sonś teevś mekev cöryneks i karmast́ patänt́ marto kavonest ěrämo.

Makar Evsev́ev. Ěrzäń jovkst // Purnyńze M.E. Evsev́ev — Moskva: SSSR-ěń Narotněń centraĺnoj izdateĺstvaś, 1928

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *