Аудиокниги

Boris Istläev

Boris Egorovič Istläev. Ěrzäń lomań. Čačś 1928 ce iestěnt́ «Novaja Täglovka», Kočkur bueń velesěnt́. Te velesěnt́ jutavtyze vese ěrämonzo. Tukšnoś ansäk vest́, zärdo kenkšezěnzě vačkodś tortinges. Velävtś tosto 1950 iestěnt́. Velesěnt́ učoś sonzě Marija Rangaeva tejtereś. Uŕvakst́, kastast́ kemeń ějdet́! Ěrämost pert́ važodst́ apak lotkse. Škaś uĺneś a šožda. Teń langs apak vano Boris Egorovič kenerkšneś moramo, sedäś garmonijaso dy balalajkaso, dy sermaleś nuŕkine jovtnemat. Sörmadś dy kučnoś Kočkurbueń «Zarä» kulälopanteń. Teči sörmadycäś a martonok. Sörmali, paräk, sěrdätneń jutkso, tona jono, umaŕpiresě…

Teči sonzě sörmadovksonzo lovny nućkazo, Bajagine. Mazyj dy prevej ěrzäń tejtereś.


Tat́jana Razguläeva

Vasence avtoroś, kona šnyze  melemek velävtoms jovksonzo audioformats. Kortamoś moĺś «Ěräś-ašteś jovkske» kinigadonzo. Kinigaś peštäź jovksoń valdoso. Son altaź ěrzäń ějdetneneń. Jovkstně tonavtyt́ tirinsent́ večkeme, kisěnzě meĺsparoso ašteme.

Ěrzäń sörmadej, valmoroń ladsij. «Sätko» kovstavksont́ prävtredaktor. Prädyze M.E. Evsev́ev lemsě institutoń filologijań fakuĺtetěnt́. Sörmadovksonzo pečatavst́ «Ěrzäń pravdaso», «Sätkoso» dy «Čilisemaso». Škań jutaź lamotne ějstěst lisst́ «Teštine» dy «Ocör» pusmotnesě. Malav 20 iet́ važodś «Ěrzäń pravda» kulälopasont́. Sede tov, – «Sätko» žurnalsont́ Nej son – «Sätkont́» prävtredaktorozo. 2008 iestě sonzě liś knigazo – «Peverdeź čovalät». Sörmady očerkt́, jovtnemat, novellat.


Aleksandr Tikšajkin

Sörmadej. Ine ěrzäń lomań. Alkuksoń pitne, ěrzäń raśkesěnt́, sonenzě teškas apak puto…

Čačś 1960-ce ień davolkovoń 4-ce čistěnt́, Dubenka bueń Antonovka velesěnt́.  Prädyze N.P. Ogarövoń lemsě universitetěnt́. Tede mejle važodś «Molodoj leninec», «Pobeda», «Ěrzäń pravda» kulälopatnesě. Alamodo a kemeń iet́ važodś «Sätko» žurnalsont́.

Vasence knigazo «HH pingeń lomań» uĺneś noldaź 2001-ce iestěnt́, omboceś «Valdokužo» 2002, kolmoceś «Urozket́»  2008-ce iestěnt́. Sörmadś sede, mezde lijat sörmadejtne, dy kirdivień «štatnojt́ sörmadycätne» čat́monst́ ěli mančest́.

Kemeń iet́, ěś jarmak langs noldaś «Rator» žurnalont́. Lamokst́ pškaleś kirdivienteń lezamoń kuvalt, ansäk istät sörmadejtne dy žurnaltnějak kirdivienten ězt́ ěrävo.

Meeĺce ietnestě ěräś Saran ošso nužačisě. Važodemazo araseĺ. Sěredś. Jakaś ormav jalaksonzo meĺga. Ěräst́ kavonest jalaksonzo invaliděń pensija langs. Teń langs apak vano važodś Atäń Ězemsěnt́. Pek lamo vijt́ putś «Ěrzäń kočkavicä kurotneń kočkamodo dy važodemado Kojluvoń» sörmadomanteń. 

Kuloś 2020-ce ień med́kovoń 28-ce čistěnt́. Kalmaź Otäžbueń Sabancele velesěnt́.

Ěrüš Vežaj (Erüšov Boris Alekseevič)

Sodaviks ěrzäń poět dy sörmadej, lija keĺstě jutavtycä, «Rucä» lezěpargont́ veticä. Baška valmoronzo putoź moroluvs dy moraź. Baška jovksonzo, sörmadovksonzo, gajtevteź audiokinigaso. Sörmadovksonzo, jovksonzo, valmoronzo, sotaź ěś raśkeń, ěś keleń večkemaso. Vese viezě, ěrämozo, ěŕva valozo dy tevezě, puty ěrzäń tevs, vanstomga dy kastomga tiriń raśkent́ dy kelent́.